11 marzec

Krankenkasse (Kasy Chorych w Szwajcarii) – zasady uzyskania kompensat – zwrotów za koszty leczenia w Szwajcarii

W tym artykule chciałam Państwu przybliżyć temat dotyczący kompensat części poniesionych kosztów, jaką możemy otrzymywać ze szwajcarskiej Kasy Chorych (Krankenkasse) w przypadku choroby, konieczności leczenia ambulatoryjnego (wizyty w gabinetach lekarskich) czy też konieczności pobytu w szpitalu. Jest to temat bardzo istotny, ponieważ koszty leczenia w Szwajcarii są wysokie

Zwrot kosztów z Krankenkasse w Szwajcarii

Co powinniśmy wiedzieć przez podpisaniem Umowy Ubezpieczeniowej w wybranej przez nas Kasie Chorych (Krankenkasse) w Szwajcarii, a co ma zasadniczy wpływ na okres i wysokość kompensaty (zwrotów) poniesionych kosztów leczenia z tytułu ubezpieczenia:

W tej kwestii najważniejszą rzeczą jest wybór naszego udziału w kosztach leczenia, jaki to wybór podejmujemy podpisując Umowę Ubezpieczeniową z wybraną Krankenkasse. System ubezpieczeń w Szwajcarii polega między innymi właśnie na podziale kosztów między ubezpieczycielem a ubezpieczonym. Musimy zatem, przed podpisaniem Umowy Ubezpieczeniowej wybrać wysokość naszego udziału, jaki będziemy musieli zapłacić za leczenie w skali roku, czyli wybrać tzw. „Jahresfranchise”

„Jahresfranchise” – jest to kwota, jaką osoba ubezpieczona musi wydać z własnej kieszeni (w skali jednego roku) w przypadku konieczności leczenia czy pobytu w szpitalu. Wysokość tej kwoty określamy w Umowie Ubezpieczeniowej.  Jest kilka proponowanych przez szwajcarskie Kasy Chorych kwot Jahresfranchise. Możemy wybierać między 300 Fr, 500 Fr, 1000 Fr, 1500 Fr, 2000 Fr lub 2500 Fr.

WAŻNE: jakikolwiek zwrot poniesionych kosztów leczenia możemy otrzymać od ubezpieczyciela, Kasy Chorych dopiero po wydaniu przez nas na te koszty kwoty Jahresfranchise zadeklarowanej w Umowie Ubezpieczeniowej.

Wybrana przez nas kwota udziału własnego w kosztach leczenia rocznie ma zasadniczy wpływ na wysokość miesięcznych składek za ubezpieczenie, jakie będziemy musieli odprowadzać do Krankenkasse. Im mniejszy będzie udział własny tym wyższą będziemy płacić składkę. Dla przykładu wysokość składki przy Jahresfranchise 300 Fr może być wyższa w stosunku do Jahresfranchise 2500 Fr nawet o około 120 – 130 Fr miesięcznie, czyli około 1500 Fr rocznie. (kwota przykładowa, przybliżona, bo dokładną różnicę można wyliczyć personalnie).

Z powyższych powodów, wybór naszego udziału własnego w kosztach leczenia jest rzeczą bardzo istotną i ma zasadniczy wpływ na koszt naszego szwajcarskiego ubezpieczenia w ogóle. Dla osób zdrowych, niemających przewlekłych chorób, nie muszących regularnie zażywać leków i chodzić do lekarza najbardziej opłacalnym wyborem jest najwyższa Jahresfranchise czyli kwota 2500 Fr. Dla osób przewlekle chorych, muszących często odwiedzać gabinety lekarskie, wykupujących często drogie leki – opłacalna jest raczej Jahresfranchise najniższa. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w przypadku osób pracujących w Szwajcarii (powyżej 8 godzin tygodniowo)  Jahresfranchise  nie dotyczy wypadków. Ubezpieczenie wypadkowe „Unfallversicherung” jest opłacane przez nas w formie odpisu od naszej wypłaty miesięcznej, jest obowiązkowe i niezależne od ubezpieczenia zdrowotnego w Kasie Chorych. To ubezpieczenie wypadkowe obejmuje wypadki w ogóle, nie tylko zdarzenia w miejscu pracy. Warto też wiedzieć, że wysokość Jahresfranchise w każdej Krankenkasse możemy zmieniać co rok. Mając więc Jahresfranchise najwyższą i wiedząc, że nasze koszty leczenia w przyszłym roku znacznie wzrosną (zaplanowana operacja, zaplanowane długotrwałe leczenie) możemy wypowiedzieć w Kasie Chorych wysokość Jahresfranchise (do 30 listopada każdego roku) i od nowego roku ją zmniejszyć.

Po zapłaceniu w trakcie leczenia naszego udziału własnego rozpoczyna się odpowiedzialność Kasy Chorych i jej udział w dalszych kosztach tego leczenia. Jednak nie jest to odpowiedzialność 100 procentowa.

„Selbstbehalt” – pojawia się po wyczerpaniu (zapłaceniu przez nas zadeklarowanego w Umowie Ubezpieczeniowej) udziału własnego. Jest to 10% (procentowy) nasz udział w dalszych kosztach leczenia. Reasumując, po wydaniu już Jahresfranchise (obojętnie w jakiej wysokości była ona zadeklarowana w naszej Umowie) Krankenkasse powinna nam zwrócić 90% z każdego następnego rachunku dotyczącego leczenia, a resztę, czyli 10% pokrywamy nadal z własnej kieszeni. Kwota kosztów dalszego leczenia jest obciążona 10% naszym udziałem, aż do sumy rachunków wynoszącej 7000 Fr. Jeżeli koszty dodatkowego leczenia przekroczą kwotę 7000 Fr, każdy następny rachunek jest pokrywany przez Krankenkasse już w 100%.

 WAŻNE: wszystkie rozliczenia dotyczące naszego leczenia są dokonywane w skali jednego roku. W nowy rok wchodzimy od początku z całą zadeklarowaną Jahresfranchise i Selbstbehalt, obojętnie czy w roku bieżącym zostało to wykorzystane w całości czy nie.

Szwajcaria – jak powinien odbywać się zwrot kosztów poniesionych na leczenie?

Jeżeli chodzi o pobyt w szpitalu, zabiegi, operacje – tutaj zwykle rozliczenie następuje bezpośrednio między Kasą Chorych a szpitalem. Kasa Chorych przesyła nam rachunki dotyczące naszego pobytu w szpitalu. Z tych rachunków musimy zapłacić nasz udział własny, czyli Jahresfranchise, oraz, jeżeli istnieją dalsze koszty, Selbstbehalt (w wysokości 10% kwot rachunków do kwoty sumy rachunków 7000 Fr.). Całą resztę kosztów pobytu w szpitalu Kasa Chorych rozlicza już bezpośrednio ze szpitalem bez naszego udziału.

 WAŻNE:  w przypadku leczenia szpitalnego naszym dodatkowym kosztem  jest kwota 15 Fr za każdy dzień pobytu w szpitalu, jaką to kwotą zostaniemy obciążeni przez Kasę Chorych. Kwota ta jest niezależna od wysokości naszego udziału własnego.  

W przypadku leczenia ambulatoryjnego, zakupu koniecznych leków, innych czynności związanych z chorobą – tutaj powinniśmy gromadzić wszystkie rachunki od lekarzy, z aptek i wszystkie pozostałe związane z naszą chorobą. Doradzam Państwu (chociaż podobno to nie jest konieczne), aby każdorazowo kopie tych rachunków wysyłać do Kasy Chorych, a oryginały zachować u siebie.  W każdej chwili wówczas możemy sprawdzić, czy rachunki dotyczące naszej choroby przekroczyły nasz udział własny w kosztach leczenia, bo jeżeli tak, to należą nam się już kompensaty kolejnych kosztów. Niestety Kasy Chorych w Szwajcarii często popełniają błędy w rozliczeniach, dlatego musimy to kontrolować.

Dalsze refundacje, kompensaty kosztów ze szwajcarskich Kas Chorych możemy sobie zapewnić, zawierając w swojej Umowie Ubezpieczeniowej ubezpieczenia dodatkowe. Jest to temat bardzo szeroki i wymaga dobrej znajomości ofert ubezpieczeń dodatkowych w różnych szwajcarskich Kasach Chorych.

WAŻNE: aby nasze ubezpieczenie w Szwajcarii było dobre, dawało nam gwarancję odpowiedniego zabezpieczenia w przypadku choroby, konieczności transportu medycznego, pobytu w szpitalu, wypadku, inwalidztwa, zawarcie odpowiednio dobranych ubezpieczeń dodatkowych jest bezwzględną koniecznością.

Wysokość składek związanych z ubezpieczeniem dodatkowym nie jest duża. W większości przypadków stanowi niewielki procent składek na ubezpieczenie podstawowe. W zasadniczy sposób może jednak wpłynąć na bezpieczeństwo i dodatkowo na duże oszczędności w kosztach dotyczących leczenia, utrzymania dobrego stanu zdrowia. Wybór ubezpieczeń dodatkowych wymaga konsultacji z opiekunem ubezpieczeniowym, który w zależności od Państwa potrzeb, stanu zdrowia, przewidywań i planów indywidualnie wybierze odpowiedni pakiet ubezpieczeń dodatkowych.

Szwajcaria – ubezpieczenia dodatkowe

Wymienię Państwu poniżej kilka najważniejszych moim zdaniem, a w niektórych przypadkach koniecznych ubezpieczeń dodatkowych:

 • dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne dotyczące dłuższego niż przewidziany w ubezpieczeniu podstawowym, transportu medycznego, w tym również transportu helikopterem
 • dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne dotyczące możliwości leczenia się w szpitalach i u specjalistów z poza Kantonu, w którym jest nasze miejsce zamieszkania
 • dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne dotyczące gwarancji finansowych za pobyt w szpitalu
 • dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne dotyczące gwarancji finansowych w przypadku inwalidztwa
 • dodatkowe ubezpieczenie dentystyczne
 • dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne za granicą
 • refundacja części kosztów za okulary lub szkła kontaktowe
 • refundacja części kosztów wydanych na prewencję zdrowia (fitness, masaż, basen…)
 • refundacja części kosztów za korzystanie z medycyny alternatywnej (homeopatia, akupunktura…. )
 • darmowe badania okresowe
 • szeroki wybór pakietów ubezpieczeniowych dotyczących dzieci
 • szeroki wybór pakietów ubezpieczeniowych dotyczących kobiet w ciąży

… i kilka jeszcze innych.

Tak jak już wspomniałam, wybór ubezpieczeń dodatkowych z pośród ofert Kas Chorych w Szwajcarii jest bardzo ważny, ale wymaga znajomości tych ofert oraz przepisów pozwalających nam z nich skorzystać. W każdej chwili jestem gotowa pomóż Państwu w tym wyborze. Chodzi o to, żeby nasze pieniądze wydane na ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii były dysponowane rozsądnie, oszczędnie, ale żeby jednocześnie dawały nam możliwość utrzymania dobrej kondycji zdrowia, a także przynosiły bezpieczeństwo w przypadku choroby, konieczności pobytu w szpitalu czy wypadku.

Pozdrawiam

Agnieszka Sankowska