Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej - Privathaftpflichtversicherung

Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej – Privathaftpflichtversicherung – w życiu prywatnym jest w Szwajcarii koniecznością. Zabezpiecza ono finansowo przed szkodami, które wyrządzimy na mieniu należącym do osób trzecich lub na nich samych.

Widomym jest, że koszty likwidacji szkód wyrządzonym osobom trzecim czy wszelakich napraw są w Szwajcarii bardzo wysokie. Nie ma również w większości przypadków możliwości usunięcia jakiejś szkody „we własnym zakresie”. Osoba poszkodowana zwykle żąda rachunku od profesjonalnej Firmy wyspecjalizowanej w usunięciu czy naprawie konkretnej szkody. Wówczas koszty takiej likwidacji mogą być zaskakujące wysokie.

Większość z nas, przebywających w Szwajcarii wynajmuje lokale mieszkalne. Musimy zdawać sobie sprawę, że w momencie jakiejkolwiek szkody powstałej w takim lokalu będziemy musieli ją naprawić. W momencie wynajęcia lokalu zwykle sporządzany jest protokół stanu lokalu. Potem, przy oddawaniu mieszkania właścicielowi jego stan jest skrupulatnie sprawdzany. Wszystkie usterki, zniszczenia będą wówczas wyliczone i będziemy musieli pokryć wszystkie związane z tym koszty. Posiadając prywatne Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej koszty te w większości przypadków pokrywa ubezpieczyciel.

Również w życiu codziennym zdarzają się często przeróżne sytuacje, w których nieumyślnie narazimy osoby trzecie na straty czy też spowodujemy jakąś szkodę. Aby uniknąć konsekwencji finansowych takich zdarzeń koniecznym jest zawarcie Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej – Privathaftpflichtversicherung w Szwajcarii.

Koszt takiego dokumentu jak ubezpieczenia OC – w tym również tego dla całej rodziny mieszkającej wspólnie (rodzice i dzieci) – w porównaniu do tego przed czym nas ono zabezpiecza nie jest wysoki. Można go opłacać w formie niewielkich miesięcznych składek. Dlatego każda osoba mieszkająca w Szwajcarii powinna takie prywatne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadać.

Tutaj nie ma co się zastanawiać czy zawarcie Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej w Szwajcarii się „opłaca”. Jest to bezdyskusyjna konieczność.

Wszystkich, którzy prywatnego ubezpieczenia Privathaftpflichtversicherung nie posiadają namawiam do jego zawarcia. Jestem do Państwa dyspozycji we wszystkich czynnościach potrzebnych do podpisania odpowiedniej Umowy.

Privathaftpflichtversicherung – dlaczego warto?

Nie da się przewidzieć tego, kiedy konkretnie dojdzie do przykrej sytuacji, która w swoich skutkach będzie niezwykle kosztowa. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia OC Privathaftpflichtversicherung jest tak naprawdę jedynym skutecznym sposobem na to, aby zabezpieczyć się przed ewentualnością pokrywania szkód wyrządzonych osobom trzecim z własnej kieszeni. Zakres ochrony może dotyczyć zarówno pojedynczej osoby, jak i całej rodziny.