Ubezpieczenie Ochrony Prawnej - Rechtsschutzversicherung

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej (Rechtsschutzversicherung) jest konieczne dla osób i ich rodzin mieszkających w Szwajcarii. Większość obywateli i rezydentów Szwajcarii takie ubezpieczenie posiada. Warto wiedzieć dokładnie, co to jest Rechtsschutzversicherung.

Dlaczego?

Niektóre przepisy prawne w Szwajcarii są różnie interpretowane przez różne instytucje państwowe, Gminy, pracodawców, osoby lub Firmy. Wynika to z podziału kraju na Kantony gdzie przepisy różnią się między sobą, również często wynika to z niewiedzy urzędników, a także nieco innego podejścia przy rozstrzyganiu sporów prawnych z udziałem obcokrajowców.

Nie znając dobrze przepisów, ich obowiązywania, zakresu itp. często ponosimy konsekwencje jakichś zdarzeń i koszty sądowe nie z powodu naszej winy, niechęci, celowości działania, ale głównie właśnie z powodu niewiedzy i braku możliwości zasięgnięcia informacji czy porady na temat na przykład prawa pracy.

Często też jesteśmy narażeni na wykorzystanie naszej niewiedzy przez nieuczciwych lub nie znających przepisów i swoich obowiązków pracodawców. Rozwiązaniem problemu w różnych sprawach może być ochrona prawna. Szwajcaria jest krajem, w którym składka Rechtsschutzversicherung zdecydowanie jest przydatna. Jest to związane również z wynajęciem adwokata.

Zwrócenie się z jakąś indywidualną sprawą do prawnika wiąże się bowiem w Szwajcarii z olbrzymimi kosztami. Wielokrotnie koszt takiej porady prawnej przekracza wartość sporu oraz nasze możliwości.

Mając ubezpieczenie Rechtsschutzversicherung dotyczące ochrony prawnej nasza sytuacja w przypadku potrzeby porady, obsługi prawnej jest diametralnie inna. Zwracamy się z naszą sprawą do biura prawnego, które ma obowiązek poinformować nas czy nasze zastrzeżenia lub żądania mają podstawę prawną, a także poinformować nas co w danym przypadku należy zrobić.

Prawnik w porozumieniu z nami prowadzi wyjaśnienia, wysyła w naszym imieniu odpowiednie pisma i w razie konieczności reprezentuje nas w Sądzie.

Rechtsschutzversicherung – co daje ochrona prawna w sprawach?

Bardzo istotny jest tutaj fakt, że instytucje, osoby czy Firmy działające w Szwajcarii z jakimi będziemy mieli jakiś konflikt prawny zupełnie inaczej reagują w przypadku, kiedy będziemy reprezentowani przez szwajcarskie Biuro Prawne. Wiadomo wówczas, że nie będą one zbywać nas niepopartymi odpowiednimi przepisami informacjami czy żądaniami. Zapewnia to Rechtsschutzversicherung – ubezpieczenie, które warto wykupić.

Spory związane ze zdarzeniami natury prawnej w życiu codziennym w Szwajcarii zdarzają się dość często. Najczęściej dotyczą sporów z pracodawcami, spraw związanych z zawartymi umowami np. dotyczącymi wynajmowanych lokali mieszkalnych, kaucji i ich zwrotowi, ochrony danych osobowych, sporów z ubezpieczalniami, wykroczeń komunikacyjnych itp.

Koszt Ubezpieczenia Ochrony Prawnej ( Rechtsschutzversicherung ) w Szwajcarii biorąc pod uwagę co takie ubezpieczenie nam daje nie jest zbyt wysoki. Ubezpieczenie to może być opłacone jednorazowo za rok, ale również może być płacone w formie miesięcznych składek. Wysokość takiej składki przy standardowej formie ubezpieczenia to koszt ok 20.00 – 30.00 franków miesięcznie.

Namawiam wszystkich Państwa pozostających na dłuższy okres w Szwajcarii do zawarcia Ubezpieczenia Ochrony Prawnej (Rechtsschutzversicherung). Oczywiście najlepiej byłoby uniknąć sporów prawnych i konsekwencji z nich wynikających. Ale jak to często bywa w życiu takie sytuacje są często nie do uniknięcia. Dlatego warto mieć to ubezpieczenie i czuć się po prostu bezpieczniej.

W razie potrzeby chętnie udzielę Państwu indywidualnie dalszych informacji na temat Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Szwajcarii.

 

Zapraszam, Agnieszka Sankowska