Zastanawiasz się, jak wyglądają kwestie ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii? Boisz się o to, że będziesz musiał ponieść dodatkowe koszty leczenia? Masz wątpliwości, czy zdołasz pokryć podstawowe opłaty związane z opieką zdrowotną i czy Twoje dzieci będą objęte usługami służby zdrowia? Jaka jest sytuacja osoby zwolnionej z pracy, która chce zachować prawo do usług medycznych w razie zagrożenia zdrowia lub życia? W jakich okolicznościach można uzyskać dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne?

Na te, jak również inne dylematy odnajdziesz odpowiedź w treści zawartej w FAQ (ang. frequently asked question), czyli sekcji najczęściej zadawanych pytań. Daje ona możliwość zaspokojenia ciekawości i uzupełnienia niezbędnej wiedzy, która jest kluczowa, aby podjąć tymczasową lub stałą pracę w Szwajcarii. Nie zwlekaj i znajdź odpowiedź na swoje pytania już dziś. W razie dalszych wątpliwości skontaktuj się z nami bezpośrednio: telefonicznie lub mailowo.

 

Kiedy muszę podpisać Umowę na ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii?

W ciągu 90 dni od daty zameldowania się w szwajcarskiej Gminie lub podjęcia pracy. Po podpisaniu Umowy Ubezpieczeniowej Kasa Chorych naliczy składki miesięczne wstecz, od daty tego zameldowania lub od daty podjęcia pracy.

Czy ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii jest obowiązkowe?

Tak. Każda osoba mieszkająca / zameldowana w Szwajcarii musi być ubezpieczona. Jest to obowiązkowe, a za niespełnienie tego obowiązku grożą wysokie kary.

Czy mając ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii ponoszę jakieś dodatkowe koszty leczenia?

Tak. Podpisując Umowę Ubezpieczeniową musimy wybrać kwotę naszego udziału własnego w kosztach leczenia w skali roku. Jest to tzw. „franczyza”. Wybór dla osób dorosłych jest pomiędzy 300, 500, 1000, 1500, 2000 lub 2500 franków. Jakiekolwiek zwroty, kompensaty kosztów leczenia ze strony Kasy Chorych następują w momencie, kiedy koszty leczenia przekroczą zadeklarowany w Umowie udział własny. Od wysokości wybranego udziału własnego w kosztach leczenia zależy wysokość składki miesięcznej na ubezpieczenie zdrowotne.

Ile kosztuje najtańsze ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii?

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od wielu czynników. Przede wszystkim duży wpływ ma tutaj miejsce zamieszkania (Kanton, Gmina), data urodzenia, a następnie szczegóły dotyczące już samej Umowy tak jak np. wybór udziału własnego w kosztach leczenia i wiele innych. Dlatego, aby określić wysokość składki trzeba wyliczyć ją indywidualnie dla każdej osoby.

Ile kosztują konsultacje, doradztwo, przygotowanie Umowy Ubezpieczeniowej?

Wszystkie konsultacje, doradztwo włącznie z przygotowaniem Umowy Ubezpieczeniowej są u mnie darmowe. Można również zwracać się do mnie z różnymi pytaniami dotyczącymi realizacji ubezpieczenia w czasie obowiązywania podpisanej za moim pośrednictwem Umowy.

Czy moje ubezpieczenie obejmuje ubezpieczenie dzieci?

Nie. Dzieci przebywające i mieszkające z rodzicami w Szwajcarii muszą mieć swoje indywidualne polisy ubezpieczeniowe. Umowy Ubezpieczeniowe dzieci są podpisywane przez rodziców.

Kiedy i na jakich zasadach można zrezygnować z ubezpieczenia w Szwajcarii?

Całkowita rezygnacja i rozwiązanie Umowy Ubezpieczeniowej mogą nastąpić tylko w przypadku stałego wyjazdu ze Szwajcarii i rezygnacji z pobytu w tym kraju. Wiąże się to z wymeldowaniem z miejsca zamieszkania i zwrotem pozwolenia na pobyt. W takim przypadku rozwiązanie Umowy i zaprzestanie płacenia składek następuje z chwilą wymeldowania. Należy jednak pamiętać, że trzeba o tym fakcie powiadomić swoją Kasę Chorych przedstawiając dokumenty potwierdzające wymeldowanie i rezygnację z pobytu.

Czy wyjeżdżając do Polski z powodu chwilowego braku pracy w Szwajcarii można „zawiesić” płacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii?

Nie. Czasowy wyjazd obojętne do jakiego kraju i obojętnie z jakiego powodu nie zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania składek.

Zostałem zwolniony z pracy. Czy dalej muszę płacić składki na ubezpieczenie?

Tak. Utrata pracy obojętnie z jakiego powodu nie zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego i płacenia składek. W takim przypadku należy zgłosić się do Gminy i poprosić (składając odpowiednie pismo) o dofinasowanie do ubezpieczenia zdrowotnego z powodu utraty zarobków. W każdym uzasadnionym przypadku takie dofinasowanie będzie udzielone.

Po co mi są potrzebne dodatki ubezpieczeniowe. Czy nie wystarczy mieć tylko ubezpieczenie podstawowe?

Dodatki do ubezpieczenia podstawowego są konieczne. Ubezpieczenie podstawowe nie zabezpiecza wielu kosztów związanych z chorobą i leczeniem, które to koszty będą musiały być pokryte dodatkowo z „własnej kieszeni”. Są to między innymi koszty transportu medycznego, koszty leczenia w całej Szwajcarii, ubezpieczenie zdrowotne za granicą, ubezpieczenie inwalidzkie i wiele innych. Wybór odpowiednich dodatków ubezpieczeniowych powinien być dopasowany do konkretnej osoby i jej potrzeb, i z tego powodu wymaga osobnych konsultacji.

Czy i kiedy można zmienić swój udział własny w kosztach leczenia zadeklarowany w Umowie Ubezpieczeniowej?

Wysokość franczyzy, czyli swojego udziału własnego w kosztach leczenia można zmieniać co roku bez konieczności wypowiadania całej Umowy czy zmiany ubezpieczyciela. Należy jednak pamiętać, że chęć zmiany trzeba zgłosić do Kasy Chorych przed 30 listopada roku bieżącego, a zmiana obowiązuje od 1 stycznia roku następnego i przez cały ten rok.