14 luty

Zmiana Ubezpieczenia Zdrowotnego w Szwajcarii

Pojawia się ostatnio bardzo dużo pytań od Państwa dotyczących konieczności zmiany polisy Ubezpieczenia Zdrowotnego w Szwajcarii, lub też zmiany ubezpieczyciela. Dlatego postanowiłam przybliżyć Państwu kilka najważniejszych szczegółów dotyczących tej kwestii, czyli zmiany dotychczasowej polisy, zmiany Kasy Chorych na inną, zmiany kwoty udziału własnego w kosztach leczenia.

Częstym powodem potrzeby zmiany szwajcarskich ubezpieczeń zdrowotnych są podwyżki składek KVG (Ubezpieczenie Podstawowe), które w zasadzie występują co roku. Tutaj trzeba jednak wiedzieć, że podwyżki te występują zwykle we wszystkich Kasach Chorych w Szwajcarii. Wydaje się, że są one spowodowane przybywaniem nam lat, co zwiększa ryzyko ewentualnej potrzeby leczenia.  Również często chcecie Państwo zmienić swój udział własny w kosztach leczenia, lub też zmienić z różnych powodów swojego ubezpieczyciela w ogóle. Wybór ubezpieczeń w obcym kraju może być trudny, dlatego zaprezentuję kilka cennych wskazówek, które ułatwią podjęcie decyzji.

Przystępując do realizacji naszego zamierzenia, pierwszą zasadniczą rzeczą jest konieczność zachowania terminów wypowiedzenia dotychczasowej Umowy Ubezpieczeniowej lub też jej zapisów. Należy pamiętać, że każde wypowiedzenie Umowy Ubezpieczeniowej w Szwajcarii skutkuje na koniec roku kalendarzowego. Termin wypowiedzenia Ubezpieczenia Podstawowego (KVG) jest zawsze i we wszystkich szwajcarskich Kasach Chorych do końca listopada. Natomiast ubezpieczenia dodatkowe każda osoba musi wypowiadać z zachowaniem terminu, jaki jest określony w Umowie Ubezpieczeniowej. Niektóre szwajcarskie Kasy Chorych preferują wypowiadanie dodatkowych ubezpieczeń nawet z półrocznym wyprzedzeniem, czyli do 30 czerwca ze skutkiem na koniec roku.

Należy również pamiętać, że w przypadku ubezpieczenia podstawowego (KVG), wysokości udziału własnego w kosztach leczenia mamy możliwość wypowiedzenia i zmiany Umowy lub jej zapisów w każdym roku. Natomiast ubezpieczenia zdrowotne dodatkowe zawierane są zwykle na dłuższy okres – 2, 3 a nawet 5 lat, bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia. Wyjątkiem jest tutaj fakt, że Kasa Chorych nie może przez okres obowiązywania polisy podnieść składki miesięcznej za ubezpieczenia dodatkowe. Jeżeli taka podwyżka kosztów za ubezpieczenie dodatkowe nastąpi, możecie Państwo wypowiedzieć Umowę Ubezpieczeniową w tym zakresie bez zachowania okresu jej obowiązywania czy wypowiedzenia.

Szwajcarskie ubezpieczenie zdrowotne – kiedy zdecydować się na zmianę?

W każdym przypadku zmiana ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii i Kasy Chorych powinna być zaplanowana z wyprzedzeniem. Zainteresowana osoba nie może czekać np. do połowy roku, bo może się okazać, że jest już za późno na wypowiedzenie dotychczasowego ubezpieczenia. Zanim złożymy wypowiedzenie dotychczasowej Umowy, musimy zwrócić się do „nowej” wybranej Kasy Chorych, zapoznać się z jej warunkami, pakietami ubezpieczeniowymi, wybrać dla siebie najlepszą opcję, przedstawić swoją deklarację zdrowia i czekać na akceptację. W przypadku gdy jesteśmy całkiem zdrowi, nie trwa to długo i ubezpieczyciel szybko akceptuje naszą nową Umowę Ubezpieczeniową. Natomiast w przypadku, gdzie w naszej deklaracji zdrowia występują jakieś przebyte lub przewlekłe choroby, przebyte operacje (w okresie ostatnich 5 lat) musimy na akceptację poczekać nawet kilka tygodni. Dopiero po akceptacji i określeniu przez nowego ubezpieczyciela warunków świadczeń i kosztów nowej Umowy Ubezpieczeniowej możemy wypowiedzieć Umowę dotychczasową.

Często nasze pierwsze zdrowotne Umowy Ubezpieczeniowe w Szwajcarii były zawierane zbyt pochopnie, bez dostatecznej wiedzy co one zawierają i na co faktycznie jesteśmy ubezpieczeni, czyli z jakich świadczeń można korzystać. Wiele osób mieszkających w tym kraju zwraca się do mnie i po informacji co ich obecna Umowa Ubezpieczenia Zdrowotnego zawiera, widzą natychmiast konieczność jej zmiany. Wówczas trzeba już bardzo dobrze się przygotować, rozważyć warunki, koszty i zapisy w nowej Umowie Ubezpieczeniowej. W zależności od stanu zdrowia i konieczności wizyt w gabinetach lekarskich wybrać poziom swojego udziału własnego w kosztach leczenia. Wybrać z pakietów i propozycji ubezpieczeniowych w kilku szwajcarskich Kasach Chorych takie, które najbardziej nam odpowiadają, i z których będziemy mogli korzystać.

Szwajcaria – jakie korzyści daje zmiana ubezpieczenia zdrowotnego?

Dobrze sprecyzowana Umowa Ubezpieczeniowa, zawarta w odpowiedniej Kasie Chorych w Szwajcarii, zawierająca odpowiednie dodatki, daje nam nie tylko gwarancję bezpieczeństwa w przypadku konieczności leczenia czy pobytu w szpitalu, ale również konkretnie określone gwarancje finansowe w przypadku nieszczęśliwego wypadku w kraju i za granicą,   czy też inwalidztwa.

Wybór odpowiedniego Ubezpieczenia Zdrowotnego w Szwajcarii daje nam dostęp do usług Służby Zdrowia w Szwajcarii na wysokim poziomie. Dostęp do badań profilaktycznych, medycyny alternatywnej, profilaktyki zdrowia, wszystkich niezbędnych w konkretnym przypadku leków, urządzeń medycznych, zabiegów, operacji, rehabilitacji itp. Bez czekania, kolejek i stresów z tym związanych.

Zmiana Umowy Ubezpieczenia Zdrowotnego w Szwajcarii i zmiana Kasy Chorych, w której jesteśmy ubezpieczeni, wymaga przemyślenia, zaangażowania w trakcie wyboru nowego Ubezpieczyciela, ustalenia nowych, odpowiednich personalnie warunków ubezpieczenia, wyboru odpowiednich dodatków ubezpieczeniowych tak, aby koszty nie były zbyt wysokie. Wymaga również dokładnej wiedzy, co nasza nowa Umowa Ubezpieczenia Zdrowotnego w Szwajcarii zawiera, na co jesteśmy ubezpieczeni, a na co nie. Wiedza ta jest konieczna by bez problemu i z całą świadomością postępować w przypadku choroby, wizyt u lekarzy, pobytu w szpitalu, a także jak korzystać ze zwrotów, refundacji, innych możliwości zawartych w naszej nowej Umowie Ubezpieczeniowej.

Mam nadzieję, że artykuł ten wyjaśnił Państwu pokrótce jak przygotować się do zmian dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego w Szwajcarii.

Pozdrawiam Wszystkich i życzę powodzenia w Szwajcarii, a tych, którzy chcą skorzystać z dodatkowych informacji, porad w kwestiach poruszonych w powyższym artykule serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailem.

 

Agnieszka Sankowska