3 kwiecień

Ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii – sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Wszystko, co musisz wiedzieć o tym, jak wygląda ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii. Najważniejsze informacje w jednym miejscu – przeczytaj artykuł, w którym wyjaśniamy wszystko jak prawdziwy doradca ubezpieczeniowy. Dostarczamy rzetelnych informacji i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, aby rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości – sprawdź!

 

Kogo dotyczy obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii?

Jeśli zamierzasz mieszkać w tym kraju, koniecznie musisz zadbać o ubezpieczenie zdrowotne. Przepisy są jasne: każda osoba mająca pozwolenie na pobyt ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego. Takie zabezpieczenie to podstawa, która gwarantuje spokój ducha i dostęp do opieki medycznej w razie potrzeby. W załatwieniu tej sprawy pomoże Ci doradca ubezpieczeniowy.

W jakim czasie po przekroczeniu granicy Szwajcarii trzeba wybrać Kasę Chorych?

Po przybyciu do kraju masz trzy miesiące na wybór Kasy Chorych (Krankenkasse). Doradcy sugerują, aby nie odkładać tej decyzji na ostatnią chwilę, ponieważ obowiązek ubezpieczeniowy rozpoczyna się od daty zameldowania się w szwajcarskiej Gminie. Składki na ubezpieczenie zdrowotne są naliczane od tej daty, niezależnie od momentu zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Opóźnienie w spełnieniu tego obowiązku może skutkować nie tylko zaległościami w płatnościach, ale także dodatkowymi karami od ubezpieczyciela.

Jakie konsekwencje mogą wyniknąć z nieuregulowania obowiązku ubezpieczeniowego?

Oprócz konieczności uiszczenia składek za okres od momentu przybycia do kraju ubezpieczyciel może nałożyć karę za opóźnienie w spełnieniu tego obowiązku. Kary te mogą wynieść nawet 50% wartości miesięcznej składki i być naliczane przez kilka kolejnych miesięcy. Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i mieć pewność, że w razie potrzeby masz zapewnioną właściwą opiekę medyczną, warto załatwić to z doradcą ubezpieczeniowym jak najszybciej.

doradca-ubezpieczeniowy-szwajcaria

Czym jest Jahresfranchise i Selbstbehalt?

Jahresfranchise to kwota, jaką ubezpieczony zobowiązuje się pokryć z własnej kieszeni za leczenie ambulatoryjne i szpitalne w ciągu roku, zanim ubezpieczyciel zacznie refundować dalsze koszty. Kwota jest ustalana w umowie z ubezpieczycielem i może wynosić dla dorosłych od 300 do 2500 franków, natomiast dla dzieci od 0 do 600 franków. Przy wyborze progu warto zastanowić się nad swoimi przewidywalnymi potrzebami zdrowotnymi. Wybierając niższą wartość franszyzy, możemy spodziewać się wyższych składek, ale też szybszego osiągnięcia progu, od którego ubezpieczenie zacznie pokrywać koszty leczenia.

Selbstbehalt to kolejny element systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Szwajcarii, który warto znać. Jest to 10% wartości wszystkich Twoich rocznych wydatków medycznych, które ponosisz po wykorzystaniu kwoty Jahresfranchise. Istnieje jednak górna granica kwoty, jaką możesz zapłacić w ramach Selbstbehalt w ciągu roku – dla osób dorosłych limit ten wynosi 700 franków, a dla dzieci 350 franków. Założeniem Selbstbehalt jest zachęcenie do przemyślanego korzystania z usług medycznych. Dzięki niemu pacjenci wciąż ponoszą część kosztów leczenia, co ma na celu ograniczenie niepotrzebnych wizyt u lekarza czy nadmiernego wykorzystywania usług medycznych.

Czy ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia poza Szwajcarią?

Ubezpieczenie zdrowotne w szwajcarskich Kasach Chorych pokrywa koszty leczenia za granicą w zakresie ustalonym w polisie, ale tylko w przypadku nagłej utraty zdrowia, a więc w przypadku wypadku i pobytu w szpitalu. Nie pokrywa kosztów profilaktycznych wizyt w gabinetach lekarskich, przychodniach czy aptekach.

Ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii

Proces wyboru najlepszego ubezpieczenia zdrowotnego może wydawać się skomplikowany. W załatwieniu spraw pomoże Ci Agnieszka Sankowska, doradca ubezpieczeniowy w Szwajcarii – warto skorzystać z usług doradcy, aby zapewnić sobie spokój umysłu i ochronę zdrowotną na najwyższym poziomie.