17 czerwiec

Dowiedz się więcej o systemie edukacji w Szwajcarii

Ten kraj słynie z wysokiej jakości nauczania i doskonałych szkół, które kształcą przyszłych liderów różnych dziedzin. W tym artykule przyjrzymy się bliżej etapom edukacji szwajcarskiej oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu dla uczniów. Jaki system oceniania obowiązuje, od kiedy dzieci zaczynają naukę? Czy ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe? Na to pytania i wiele innych odpowiemy w naszym artykule – sprawdź, jak wygląda edukacja w Szwajcarii!

 

Poznaj etapy edukacji szwajcarskiej

Edukacja w Szwajcarii jest zdecentralizowana, co oznacza, że każdy z 26 kantonów ma własny system edukacyjny. Niemniej istnieje pewna struktura ogólna, a należy do niej:

  • edukacja przedszkolna,
  • edukacja podstawowa,
  • edukacja średnia,
  • edukacja zawodowa,
  • edukacja wyższa.

Warto zaznaczyć, że system edukacji w Szwajcarii jest elastyczny i oferuje różnorodne ścieżki kształcenia, dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

Opieka przedszkolna

W Szwajcarii przedszkola nie są obowiązkowe we wszystkich kantonach, jednak większość przedszkolaków, uczęszcza do nich przez dwa lata przed rozpoczęciem szkoły podstawowej. Dzieci zazwyczaj zaczynają przedszkole w wieku czterech lat. W kantonach takich jak Zurych czy Genewa, ostatni rok przedszkola jest obowiązkowy, co ma na celu lepsze przygotowanie dzieci do szkoły.

Szkoła podstawowa

W wieku 6 lat dzieci rozpoczynają edukację w szkole podstawowej. Uczęszczanie do placówki edukacyjnej na tym etapie jest obowiązkowe i nieodpłatne dla wszystkich uczniów. Organizacja oraz finansowanie szkół podstawowych spoczywają na barkach kantonów, które współdziałają w tej kwestii z gminami. Szkoły podstawowe oferują edukację koedukacyjną, co oznacza, że uczą się w nich zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Nauczanie odbywa się tylko w jednym z trzech języków: niemieckim, francuskim lub włoskim, w zależności od regionu kraju. Warto dodać, że program nauczania może różnić się nieco pomiędzy poszczególnymi kantonami, jednak ogólna struktura edukacji pozostaje zbliżona. Nauka w szkole podstawowej w większości kantonów trwa 6 lat.

szkola-w-szwajcarii

Szkoły średnie i zawodowe

Po zakończeniu nauki w szkole podstawowej uczniowie przechodzą do szkoły średniej pierwszego stopnia, będącej drugim etapem obowiązkowego systemu edukacji. Szkoła średnia pierwszego stopnia ma za zadanie przygotować młodzież w wieku od 12 do 16 lat do dalszego kształcenia zawodowego bądź kontynuacji nauki w gimnazjach, szkołach średnich z dyplomem ukończenia oraz innych placówkach o podobnym charakterze.

Szkoły średnie pierwszego stopnia są finansowane i utrzymywane przez gminy oraz kantony. Istnieje również typ szkoły zawodowej z podstawowymi wymaganiami oraz rozszerzonymi. Pierwsze przygotowują uczniów do danego zawodu. Drugie poszerzają zakres ogólnego wykształcenie i przygotowują do dalszego kształcenia. Kolejnym etapem jest szkoła średnia drugiego stopnia. Dzieli się na szczebel zawodowy i ogólnokształcący. Trwa zazwyczaj 3-4 lata. Zwieńczeniem edukacji na tym etapie jest otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły lub szwajcarski dyplom dojrzałości.

Studia w Szwajcarii

Po zakończeniu nauki w szkole średniej drugiego stopnia absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na wyższym poziomie. Trzeci szczebel edukacji obejmuje różne opcje, takie jak studia na uniwersytetach, państwowych politechnikach, wyższych szkołach zawodowych, a także zdawanie państwowych egzaminów zawodowych i wyższych egzaminów specjalistycznych.

Dodatkowo istnieje możliwość kształcenia w wyższych szkołach specjalistycznych, które oferują praktyczne umiejętności i wiedzę związaną z konkretnymi dziedzinami. Warto dodać, że w Szwajcarii dostępne są trzy rodzaje studiów na poziomie uniwersyteckim.

Ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich mieszkańców kraju, w tym także dla dzieci od ich urodzenia, uczniów czy studentów. W Szwajcarii dzieci nie mogą korzystać z pakietów ubezpieczeniowych rodziców. Muszą posiadać swoje własne, indywidualne polisy ubezpieczeniowe. Więcej informacji o ubezpieczeniu siebie i swojej rodziny uzyskasz od Agnieszki Sankowskiej, doradczyni, która zajmuje się ubezpieczeniami zdrowotnymi w Szwajcarii.