1 lipiec

Usługi Służby Zdrowia w Szwajcarii są na wysokim poziomie. W większości rankingów szwajcarska Służba Zdrowia uznawana jest jako jedna z najlepszych na świecie. Takiej sytuacji sprzyja inaczej niż w innych krajach zorganizowany system Ubezpieczeń Zdrowotnych. W Szwajcarii, każdy jej mieszkaniec płaci miesięczne składki na Ubezpieczenie Zdrowotne podobnie jak w Polsce. Oczywiście składki te są dużo…

11 marzec

W tym artykule chciałam Państwu przybliżyć temat dotyczący kompensat części poniesionych kosztów, jaką możemy otrzymywać ze szwajcarskiej Kasy Chorych (Krankenkasse) w przypadku choroby, konieczności leczenia ambulatoryjnego (wizyty w gabinetach lekarskich) czy też konieczności pobytu w szpitalu. Jest to temat bardzo istotny, ponieważ koszty leczenia w Szwajcarii są wysokie Zwrot kosztów z Krankenkasse w Szwajcarii Co…

14 luty

Pojawia się ostatnio bardzo dużo pytań od Państwa dotyczących konieczności zmiany polisy Ubezpieczenia Zdrowotnego w Szwajcarii, lub też zmiany ubezpieczyciela. Dlatego postanowiłam przybliżyć Państwu kilka najważniejszych szczegółów dotyczących tej kwestii, czyli zmiany dotychczasowej polisy, zmiany Kasy Chorych na inną, zmiany kwoty udziału własnego w kosztach leczenia. Częstym powodem potrzeby zmiany szwajcarskich ubezpieczeń zdrowotnych są podwyżki…